Hướng Dẫn Cách Phát Wifi Từ Iphone 6S Plus, Iphone 7, Chia Sẻ Kết Nối Internet Của Bạn Từ Iphone

Bạn đã biết cách chia sẻ 3G trên iPhone để phát Wi-Fi cho máy khác sử dụng chưa? Bài viết này sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc bdkhtravinh.vnac và tibdkhtravinh.vn hiểu rõ.

Bạn đang xem: Cách phát wifi bằng iphone 6s

Cách chia sẻ 3G trên iPhone chỉ với bdhtravinh.vna vài bước đơn giản

Bước 1: Cách chia sẻ 3G trên iPhone rất dễ. Trước tiên, bạn cần bật chế độ 3G bằng cách vào bdkhtravinh.vn Cài đặt > Di động > Dữ liệu di động và chuyển sang chế độ Bật bdkhtravinh.vn màu xanh lục.

Cách chia sẻ 3G trên iPhone chỉ với bdhtravinh.vna vài bước đơn giản

Bước 2: còn ở bdkhtravinh.vn Cellular (Di động), như ở bước 1, bạn bấm vào “Personal Hotspot” (Depbdkhtravinh.vn for Personal Access) và kích hoạt “Personal Hotspot” (Depbdkhtravinh.vn for Personal Access) bằng cách vuốt sang “In bdkhtravinh chế độ .vn” màu xanh lam .

Xem thêm: Tuyển Tập Nhạc Không Lời Về Mưa Hay Nhất 2022, Tuyển Tập Nhạc Không Lời Về Mưa

Đặt mật khẩu bdkhtravinh.vn cho mạng Wi-Fi bạn sắp chia sẻ

Bước 3: Bạn tiếp tục nhấn bdkhtravinh.vn for wifi password (mật khẩu wifi bdkhtravinh.vn) để thiết lập mật khẩu wifi bdkhtravinh.vn bdkhtravinh.vn và bdkhtravinh.vn sắp chia sẻ, sau đó chọn “Xong” khi bạn thiết lập mật khẩu bdkhtravinh.vn .

Cuối cùng, để chắc chắn rằng bạn đã thành công, hãy thử tải xuống bdkhtravinh.vn trên máy tính hoặc điện thoại của bạn và tìm bdkhtravinh.vn kibdkhtravinh.vn wifi bdkhtravinh.vn mà bạn vừa thiết lập. Bạn không chỉ có thể thay đổi mật khẩu bdkhtravinh.vn bdkhtravinh.vn mà còn có thể thay đổi tên mạng Wi-Fi cho bdkhtravinh.vn để các thiết bị khác dễ nhận ra hơn bằng cách truy cập bdkhtravinh.vn trong Cài đặt>Chung. chung) > Giới thiệu (Giới thiệu ).

Tham Khảo Thêm:  Tổng Hợp Kích Thước Các Dòng Tủ Lạnh 1 Cánh Kích Thước Tủ Lạnh Là Bao Nhiêu

Bạn có thể đổi tên Wi-Fi để các thiết bị khác dễ dàng nhận diện hơn

Vậy là sau vài bước đơn giản với bdkhtravinh.vn, bạn đã biết cách chia sẻ 3G trên iPhone Phải. Hãy cùng bdkhtravinh.vn chia sẻ nhanh chóng với gia đình và bạn bè.

var root = location.protocol + ” + location.host; var ajaxUrl = root + “/AjaxAction.aspx”; function GetListNews(action, divAppend, slug, pagesize, currentPage, spectOrder) { $.post(ajaxUrl, { action: hành động, slug: slug, từ khóa: “”, pageSize: pagesize, currentPage: currentPage, specOrder: spectOrder }, function (response) { if (response.indexOf(“viewport”) == -1) { $(divAppend) . append(response); } }); } function GetCobdkhtravinh.vnbdkhtravinh.vnent(divAppend) { $.post(ajaxUrl, { action: “get-cobdkhtravinh.vnbdkhtravinh.vnent-news”, slug: “cach-chia-se – 3g-tren-iphone-chi-voi-bdkhtravinh.vnot-vai-thao-tac-don-gian” }, function (response) { if (response.indexOf(“viewport”) == -1) { $( divAppend .append(response); } }); } function GetListNewsBanner() { $.post(ajaxUrl, { action: “get-banner-news”, slug: “banner-top” }, function (response) { if ( response.indexOf(“viewport”) == -1) { $(“#list-banner”).htbdkhtravinh.vnl(response); } }); } $(“#frbdkhtravinh.vn-cobdkhtravinh.vnbdkhtravinh.vnent ” .validate({ quy định: { contentcobdkhtravinh.vnbdkhtravinh.vnent: { bắt buộc: đúng, bdkhtravinh.vninlength: 5 } }, bdkhtravinh.vnessages: { contentcobdkhtravinh.vnbdkhtravinh.vnent: { bắt buộc: “bdkhtravinh.vninlength: 5 } }, nhập nội dung của bạn. comment”, bdkhtravinh.vninlength: “Comment ngắn quá. bdkhtravinh.vn mời bạn đến với nội dung của bdkhtravinh.vn.” } }, subbdkhtravinh.vnitHandler: function () { i_ajax(“Cobdkhtravinh.vnbdkhtravinh.vnent_post_news”, { Parent_ID: $(“#frbdkhtravinh.vn-cobdkhtravinh.vnent_post_news” ) btn – block”).data(“cbdkhtravinh.vnid”), News_ID: “11020”, Title: “Cách chia sẻ 3G trên iPhone chỉ với bdkhtravinh.vn với vài bước đơn giản”, Nội dung: $(“#frbdkhtravinh. vn- cobdkhtravinh .vnbdkhtravinh.vnent .content-cobdkhtravinh.vnbdkhtravinh.vnent”).val().tribdkhtravinh.vn() }, function (d) { if (d.stt == 1) { $(“.content- cobdkhtravinh.vnent”). vnbdkhtravinh .vnent”).val(“”); } $(“.notification”).htbdkhtravinh.vnl(d.bdkhtravinh.vnsg); }); } }); $(“.bdkhtravinh .vnenu-tin li a ” ).rebdkhtravinh.vnoveClass(“active”); $(“.bdkhtravinh.vnenu-news li a”).each(function () { if ($(this).data(“slug” ) == ” bdkhtravinh. vneo -cong-nghe”) $(this).addClass(“active”); }); setTibdkhtravinh.vneout(GetListNews(“get-news-rest-api-thebdkhtravinh.vne-6”, “.ds-bai- viet)-bdhtravinh.vnoi”, “”, 6, 1, “DESC”), 1500); setTibdkhtravinh.vneout(GetCobdkhtravinh.vnbdkhtravinh.vnent(“#div_cbdkhtravinh.vnt_lst”), 2000); setTibdkhtravinh.vneout(GetListNewsBanner(), 1000);

Related Posts

Home And Home Transport Ankara

Một mô tả tốt về lô hàng nên được thực hiện và lưu giữ. Thành phần; trường hợp, các bộ phận đặc trưng và số lượng được…

Home And Home Transport Ankara

Một mô tả tốt về lô hàng nên được thực hiện và lưu giữ. Thành phần; trường hợp, các bộ phận đặc trưng và số lượng được…

Home And Home Transport Ankara

Một mô tả tốt về lô hàng nên được thực hiện và lưu giữ. Thành phần; trường hợp, các bộ phận đặc trưng và số lượng được…

Home And Home Transport Ankara

Một mô tả tốt về lô hàng nên được thực hiện và lưu giữ. Thành phần; trường hợp, các bộ phận đặc trưng và số lượng được…

Home And Home Transport Ankara

Một mô tả tốt về lô hàng nên được thực hiện và lưu giữ. Thành phần; trường hợp, các bộ phận đặc trưng và số lượng được…

Home And Home Transport Ankara

Một mô tả tốt về lô hàng nên được thực hiện và lưu giữ. Thành phần; trường hợp, các bộ phận đặc trưng và số lượng được…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *