Hàm Chuyển Chữ Hoa Thành Chữ Thường Trong C, Lập Trình C++

Bài tập của thầy tôi là viết chữ thường thành chữ hoa, viết hoa thành chữ thường và viết số vào chính số đó. (chỉ vào 1 dấu chấm), nhưng nếu các ký tự nhập vào không trùng với các trường hợp trên thì sẽ xuất hiện thông báo “Bạn đã nhập mật khẩu mới”. Các ký tự đặc biệt luôn được hiển thị. Xin hãy giúp tôi với hướng dẫn của tôi ở đây: Tôi mới học xin vui lòng giúp đỡ.

Bạn đang xem: Hàm chuyển chữ hoa thành chữ thường trong c

#include main(){ char s; int tôi; printf(“\nNhập chuỗi: “); (các) nhận được; tôi = 0; trong khi (p != 0) { if (isalpha(s .))) Nếu p

*
*

Trả lời bằng một trích dẫn

*

*

thành viên nhiệt tình

*

*

ban đầu được xuất bản tuanpro2008

*

#include main(){ char s; int tôi; printf(“\nNhập chuỗi: “); (các) nhận được; tôi = 0; trong khi (p != 0) /* không cần != 0, s tự động được coi là 0 */ { if (isalpha(s)) Nếu p /* sử dụng số khó đọc, sử dụng ký tự trực tiếp tốt hơn */ s += 32; hơn -= 32; else printf(“\n bạn không cho phép nhập”); tôi ++; } printf(“\nChuỗi ký tự: %s”, s); getch();}

Xem thêm: Tải hình ảnh mèo con dễ thương nhất, hình ảnh mèo con

*

/* Chương trình nhập c. Nói đến hoa, thông thường */#include #include main(){char c;printf(“Nhấn 1 chữ số: “);scanf(“%c”, &c);if (c >= “a” && c = 97 && c = “A” && c = 65 && c = “0” && c = 48 && c
sự khác biệt giữa việc sử dụng hàm main(), int main(), void main(), …Tại sao main trả về 0
Thay vì sử dụng mã toupper, tolower hoặc ascii, bạn có thể sử dụng map. .
Điều hướng nhanh C/C++/C++0xTop Câu hỏi lập trình Khu vực trang Diễn đàn C CỘNG ĐỒNG VIỆT HƯỚNG DẪN HỌC TẬP, LÀM VIỆC THÔNG TIN CNTT LẬP TRÌNH TRỰC QUAN LẬP TRÌNH C# MỤC TIÊU – LẬP TRÌNH JAVAL VISUAL C++ | LẬP TRÌNH VISUAL C++.LẬP TRÌNH C++ NET | LẬP TRÌNH C | LẬP TRÌNH C++0XL TRÊN LINUX | CƠ SỞ DỮ LIỆU LẬP TRÌNH LINUX VÀ BÁO CÁO | CỘNG ĐỒNG QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU C VIỆT HỘI VIÊN TỔNG HỢP THẢO LUẬN CHUYÊN MỤC GIẢI TRÍ
bạn bè không thể gửi một chủ đề mới bạn không thể Đăng câu trả lời của bạn không thể gửi tệp đính kèm cho bạn không thể chỉnh sửa bài đăng của bạn
2006 – Nguồn do vBulletin® cung cấp 4.2.2 – Nguồn Bản quyền ©2023 vBulletin Solutions, Inc.

Tham Khảo Thêm:  Cách sử dụng Elixir trong Clash Royale hiệu quả nhất

Related Posts

Home And Home Transport Ankara

Một mô tả tốt về lô hàng nên được thực hiện và lưu giữ. Thành phần; trường hợp, các bộ phận đặc trưng và số lượng được…

Home And Home Transport Ankara

Một mô tả tốt về lô hàng nên được thực hiện và lưu giữ. Thành phần; trường hợp, các bộ phận đặc trưng và số lượng được…

Home And Home Transport Ankara

Một mô tả tốt về lô hàng nên được thực hiện và lưu giữ. Thành phần; trường hợp, các bộ phận đặc trưng và số lượng được…

Home And Home Transport Ankara

Một mô tả tốt về lô hàng nên được thực hiện và lưu giữ. Thành phần; trường hợp, evden eve về thái độ và số tiền thu…

Home And Home Transport Ankara

Một mô tả tốt về lô hàng nên được thực hiện và lưu giữ. Thành phần; trường hợp, các bộ phận đặc trưng và số lượng được…

Home And Home Transport Ankara

Một mô tả tốt về lô hàng nên được thực hiện và lưu giữ. Thành phần; trường hợp, các bộ phận đặc trưng và số lượng được…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *