Dùng Hàm Đếm Số Lần Lặp Lại Trong Excel ? Hàm Đếm Số Lần Xuất Hiện Giá Trị Trong Excel

chúng tôi thường sử dụng hàm COUNTIF để đếm số lần xuất hiện của một phần tử trong một phạm vi. Học Excel trực tuyến Xin vui lòng tư vấn cho tôi làm thế nào để làm như sau:

*

Chức năng chúng tôi sử dụng hàm COUNTIF:

Range: Vùng đếm ở đây cố định ở đầu ô A2, bắt đầu từ vùng đếm sẽ là ô A2Criteria: Điều kiện đếm là nội dung ô A2

Khi điền dữ liệu (sao chép công thức bên dưới), ta sẽ nhận được kết quả là số lần xuất hiện của nội dung tiêu đề trùng khớp ở cột A.

Bạn đang xem: Hàm Đếm Số Lần Lặp Trong Excel

Đây là thông lệ với đối tượng RANGE

Còn đối tượng TABLE thì sao?

*

*

*

Đây là một vấn đề rất phổ biến khi chúng ta sử dụng hàm COUNTIF trong đối tượng TABLE:

Ban đầu công thức làm đúng từ hàng 2 đến hàng 4 (công thức ở ô H2, H3, H4) Khi thêm dữ liệu vào bảng ở hàng 5, 6, 7 thì hàm COUNTIF tự động tạo ở các ô H5, H6, H7 nhưng lại sai . Lý do là khi bạn thêm nội dung vào bảng, tọa độ của các điểm cuối trong bảng sẽ tự động thay đổi đường viền. Do đó, công thức mới được tạo tự động không còn đúng nữa.

Làm thế nào để sửa chữa nó? Hay cụ thể hơn là cách sử dụng hàm COUNTIF để đảm bảo kết quả vẫn đúng khi thêm giá trị mới vào bảng, hãy cùng tìm hiểu cách thực hiện như sau:

*

Công thức =COUNTIF(> được hiểu là một giá trị cụ thể trong chuỗi này. Nội dung này có được bằng cách bấm vào cột Họ và tên, hàng cùng cấp với ô chứa công thức.

Tham Khảo Thêm:  Game Doi Ban Phieu Luu 11

Xem thêm: #1 Mua Bảo Hiểm Xe Máy Ở Đâu Tại TPHCM Và Hà Nội, Mua Bảo Hiểm Xe Máy Bắt Buộc Ở Đâu

được hiểu là toàn bộ cột LastName trong bảng. Nội dung này có được bằng cách chọn toàn bộ vùng nội dung của cột Họ và Tên.

chỉ số chức năng (,1) để lấy giá trị đầu tiên trong bảng (điểm bắt đầu)

vùng đất >:INDEX(,1) tính từ điểm bắt đầu đến hàng hiện tại trong vùng đếm => Tránh tự động xác định hàng cuối cùng của bảng

=> Toàn bộ công thức được hiểu là: Tính giá trị ở hàng hiện tại của bảng, nằm ở cột Họ, tính từ hàng ban đầu đến hàng hiện tại.

Công thức này về cơ bản giống như công thức COUNTIF cho một phạm vi, nhưng các biểu thức trong bảng và trong phạm vi khác nhau để tạo ra cùng một kết quả. Đây là một cân nhắc quan trọng khi chúng ta làm việc với các bảng trong Excel.

Related Posts

Home And Home Transport Ankara

Một mô tả tốt về lô hàng nên được thực hiện và lưu giữ. Thành phần; trường hợp, các bộ phận đặc trưng và số lượng được…

Home And Home Transport Ankara

Một mô tả tốt về lô hàng nên được thực hiện và lưu giữ. Thành phần; trường hợp, evden eve về thái độ và số tiền thu…

Home And Home Transport Ankara

Một mô tả tốt về lô hàng nên được thực hiện và lưu giữ. Thành phần; trường hợp, các bộ phận đặc trưng và số lượng được…

Home And Home Transport Ankara

Một mô tả tốt về lô hàng nên được thực hiện và lưu giữ. Thành phần; trường hợp, các bộ phận đặc trưng và số lượng được…

Home And Home Transport Ankara

Mô tả vận chuyển tốt nên được giao và lưu trữ eve naklikyat. Thành phần; trường hợp, các bộ phận đặc trưng và số lượng được thu…

Home And Home Transport Ankara

Một mô tả tốt về lô hàng nên được thực hiện và lưu giữ. Thành phần; trường hợp, các bộ phận đặc trưng và số lượng được…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *