Đếm Số Từ Trong Chuỗi

Chúng ta tiếp tục với các bài tập giúp các em thực hành kiến ​​thức về chuỗi và xử lý chuỗi trong C. Hôm nay chúng ta sẽ giải một bài tập về xử lý chuỗi: đếm số từ trong một dòng nhập từ bàn phím sử dụng C/C++. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ giải quyết vấn đề Chuẩn hóa chuỗi luôn luôn.

Bạn đang xem: Đếm ký tự trong chuỗi C++

Bài tập đếm số từ trong một dòng

Nhập một chuỗi từ bàn phím. Đếm số từ trong dòng bạn vừa gõ. Xóa khoảng trắng ở đầu, ở giữa và ở cuối. Viết hoa chữ cái đầu tiên, chữ còn lại viết thường. In số từ và số dòng sau khi chuẩn hóagiới thiệu:

Cách đếm số từ trong một dòng

Ý tưởng: Nếu ký tự hiện tại là khoảng trắng và ký tự tiếp theo không phải là khoảng trắng thì ta coi đó là đầu của một từ.

Ghi chú. Có thể từ đầu tiên không bắt đầu bằng khoảng trắng.

Chuẩn hóa chuỗi trong C

Ý tưởng chuẩn hóa chuỗi trong C như sau:

Xóa khoảng trắng thừa ở đầu dòng Xóa khoảng trắng thừa ở cuối dòng Biến chữ cái đầu tiên của dòng thành chữ hoa Bỏ qua khoảng trắng thừa ở giữa Chuyển mọi thứ về chữ thường Viết hoa chữ cái bắt đầu từ ý tưởng đếm từ đứng đầu
void Correct(char str, int length){ int first = 0, last = length – 1; // Xóa khoảng trắng ở cuối while (first first && str ==” “) cuối–; // Viết hoa chữ cái đầu if (str >= “a” && str = “A” && str = “a” && str
#include #include int wordCount(char str, int length){ int word = (str !=” “); for (int i = 0; i đầu tiên && str ==” “) cuối–; // Viết hoa chữ cái đầu if (str >= “a” && str = “A” && str = “a” && str

Tham Khảo Thêm:  Sự Thật Bạn Chưa Biết Về Máy Chơi Game Trung Quốc Hàng Xịn, Mua Ngay Kẻo Hết

Xem thêm: Danh sách ngân hàng mở cửa chiều thứ 7 mới nhất, ngân hàng nào mở cửa thứ 7

PS G:\c_cources\day_61> g++ .\ChuanHoa.cpp -o .\CourtesyPS G:\c_cources\day_61> .\Course.exe File: LAP TRINH KHÔNG NGẮN! Sinh nhật lần thứ 4 là hoa: Lập Trình không được

*
*

*

*

*

bdkhtravinh.vn chia sẻ kiến ​​thức về lập trình, tạo cộng đồng lập trình viên. Cách học hiệu quả nhất là chia sẻ kiến ​​thức hiện có

Related Posts

Home And Home Transport Ankara

Một mô tả tốt về lô hàng nên được thực hiện và lưu giữ. Thành phần; trường hợp, các bộ phận đặc trưng và số lượng được…

Home And Home Transport Ankara

Một mô tả tốt về lô hàng nên được thực hiện và lưu giữ. Thành phần; trường hợp, các bộ phận đặc trưng và số lượng được…

Home And Home Transport Ankara

Một mô tả tốt về lô hàng nên được thực hiện và lưu giữ. Thành phần; trường hợp, các bộ phận đặc trưng và số lượng được…

Home And Home Transport Ankara

Một mô tả tốt về lô hàng nên được thực hiện và lưu giữ. Thành phần; trường hợp, các bộ phận đặc trưng và số lượng được…

Home And Home Transport Ankara

Một mô tả tốt về lô hàng nên được thực hiện và lưu giữ. Thành phần; trường hợp, các bộ phận đặc trưng và số lượng được…

Home And Home Transport Ankara

Một mô tả tốt về lô hàng phải được vận chuyển và EvdEn Eve nAKliyAt được lưu trữ. Thành phần; case, EVdEn eve naKliyAt các bộ phận…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *