Cách Xác Định Network Id Host Id Và Địa Chỉ Broadcast, Subnet Và Host

IPv4 =32bit=octet1.octet2.octet3.octet4, mỗi octet gồm 8 bit.

Bạn đang xem: Xác định Network ID, Host ID và Broadcast Address

Địa chỉ IP được chia sẻ = Network ID + Host ID Network ID: Được xác định bởi octet đầu tiên và 5 lớp: A, B, C, D, E. Host ID: Được xác định bởi 3 octet còn lại, và địa chỉ IP của host được chỉ định trên mạng hiện không khớp được đặt thành 0 hoặc 255, vì 0 thường được sử dụng cho IP mạng và 255 dành cho quảng bá.

Xem thêm: Cách đăng ký Sms Viettel Tomato Viettel, gói cước Tomato Viettel

Lớp mạng: Lớp được xác định bởi 4 bit đầu tiên của Octet1, lớp A (0000) lấy octet1 làm ID mạng, phần còn lại là ID máy chủ, lớp B (1000) lấy octet1, octet2 là ID mạng, phần còn lại là máy chủ ID, lớp C (1100) lấy octet1, octet2, octet3 làm định danh mạng, phần còn lại là định danh máy chủ, lớp D (1110), lớp E (1111). Theo mạng con, chúng ta có thể thấy rằng theo mặc định, các lớp mạng con tương ứng là: Lớp A: Mặc định 255.0 0.0 Lớp B: Mặc định 255.255.0.0 Lớp C: Mặc định 255.255.255.0Chương trình CIDR Cụ thể hơn, phá vỡ lớp như thế này theo wikipedia:

*

Mặt nạ mạng con: Sử dụng để chia mạng thành các mạng nhỏ hơn. Được sử dụng bởi TCP/IP để xác định xem máy chủ nằm trên mạng con cục bộ hay mạng từ xa. Dựa vào mặt nạ mạng con, chúng ta có thể biết địa chỉ mạng và địa chỉ máy chủ, ví dụ sau đây là mạng con 24 bit, tức là 24 bit đầu tiên sẽ được chỉ định là NetworkAddress.

Tham Khảo Thêm:  50+ Ảnh Buồn Đẹp Về Tình Yêu, Cuộc Sống Và Tình Yêu Cùng Stt Buồn Muốn Bật Khóc

11000000.10101000.01111011.10000100 — Địa chỉ IP (192.168.123.132) 11111111.111111111.11111111.00000000 — Mặt nạ mạng con (255.255.255.0) Dựa vào mạng con, ta chia:

11000000.10101000.01111011.00000000 — Địa chỉ mạng (192.168.123.0) 000000000000000000000000000.10000100 — Địa chỉ máy chủ (000.000.000.132)Chia một mạng lớn thành nhiều mạng nhỏ hơn: Mượn thêm bit trong phần địa chỉ máy chủ để chia nhiều địa chỉ mạng nhỏ hơn. Ví dụ chia mạng thành 4 mạng nhỏ: chúng ta mượn 2 bit của Octet4 (cái cuối cùng), subnet mask bây giờ là 255.255.255.192, tương ứng với 1111111.11111111.1111111.11000000, địa chỉ mạng bây giờ là 26 bit, và bạn cũng biết (NetworkAddress = IPAddress AND SubnetMask ) Phép tính Octet4 có thể trong các trường hợp sau: 00000000 (0), 01000000 (64), 10000000 (128) và 11000000 (192), tức là mạng được chia thành 4 mạng: 192.168. 123.0/26, 192.168.123.64/26, 192.168 .123.128/26 và 192.168.123.192/26 có cùng mặt nạ mạng con là 26:255.255.255.192. Mỗi mạng sẽ bao gồm các dải địa chỉ IP sau: 192.168.123.1-62 192.168.123.65-126 192.168.123.129-190 192.168.123.193-254Hợp nhất 2 mạng thành 1 để tăng số lượng host trong 1 mạng: Ví dụ ta gộp 2 mạng 192.168.123.128 và 192.168.123.192 ta nhìn vào mặt bằng chung ở 2 mạng con này là 10000000 (128) và 11000000 (192) ta thấy chỉ cần lấy 25 bit cho NetworkAddress, lúc này là mạng mới: 192.168 123.128/25Một ví dụ khác về mạng con:

*

Cổng mặc định: Để giao tiếp với các host giữa các mạng thì chúng ta cần gắn thêm router để định tuyến, dù router nào được chỉ định cho việc này thì mặc định nó là 1 gateway.

Tham Khảo Thêm:  Người Sinh Ngày 14/6 Là Cung Gì ? Sinh Ngày 14/6 Là Cung Gì

Related Posts

Home And Home Transport Ankara

Một mô tả tốt về lô hàng nên được thực hiện và lưu giữ. Thành phần; trường hợp, các bộ phận đặc trưng và số lượng được…

Home And Home Transport Ankara

Phải thực hiện và lưu giữ bản mô tả chi tiết về chuyến hàng. Thành phần; trường hợp, các bộ phận đặc trưng và số lượng được…

Home And Home Transport Ankara

Một mô tả tốt về lô hàng nên được thực hiện và lưu giữ. Thành phần; trường hợp, các bộ phận đặc trưng và số lượng được…

Home And Home Transport Ankara

Một mô tả tốt về lô hàng nên được thực hiện và lưu giữ. Thành phần; trường hợp, các bộ phận đặc trưng và số lượng được…

Home And Home Transport Ankara

Một mô tả tốt về lô hàng nên được thực hiện và lưu giữ. Thành phần; trường hợp, các bộ phận đặc trưng và số lượng được…

Home And Home Transport Ankara

Một mô tả tốt về lô hàng nên được thực hiện và lưu giữ. Thành phần; trường hợp, các bộ phận đặc trưng và số lượng được…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *