Các Thao Tác Trên Mảng 2 Chiều Trong C, Cách Khai Báo Mảng 2 Chiều Trong C, C++

Giới thiệu

Trong bài học trước, tôi đã nói với các bạn về mảng hai chiều trong C++.

Bạn đang xem: Mảng 2D trong c

Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn Thao tác trên mảng hai chiều trong C++.

Nội dung

Để đọc bài viết này, tốt nhất bạn nên có kiến ​​thức cơ bản về:

Trong bài này, chúng ta sẽ xem xét các câu hỏi sau:

Truyền mảng cho hàm. Nhập và xuất mảng 2D. Tổng các phần tử trong mảng. Tìm giá trị lớn nhất của một mảng 2D.

Truyền mảng cho hàm

Ghi chú khi truyền mảng chức năng:

Tham số kiểu mảng trong khai báo hàm giống như khai báo biến mảng.

void NhapMang(int a); Một tham số mảng được truyền cho hàm chính địa chỉ của phần tử đầu tiên mảng.Can loại bỏ số lượng mặt hàng hiện hành hoặc sử dụng con trỏ.Massif nội dung có thể được thay đổi sau khi thực thi hàm.void NhapMang(int a);void NhapMang(int (*a));Số phần tử thực sự chuyển sang biến khác.void NhapMang(int a, int m, int n);void NhapMang( int a, int m , int n); void NhapMang(int (*a), int m, int n); Tất cả các ví dụ dưới đây sẽ sử dụng phương thức truyền mảng cho hàm.

Nhập và xuất mảng hai chiều

Dưới đây là một ví dụ về dữ liệu đầu vào và đầu ra cho mảng một chiều:

#include #include // cho srand() và rand()#include // cho time() sử dụng không gian tên std; // định nghĩa số phần tử mảng#define ROW 100#define COL 100 // khai báo prototypevoid nhapMang(int MT

Tham Khảo Thêm:  Hướng Dẫn Đổi 1 M Bằng Bao Nhiêu Mm, 1 M Bằng Bao Nhiêu
int &m, int &n); void xuatMang(int mt

int m, int n);int main(){int mt

; // mảng myArray với MAX phần tửint nRow, nCol; // số phần tử hàng và cột được sử dụng // nhập và xuất mảng tự động

int &m, int &n){ // khởi tạo một số ngẫu nhiên srand(time(NULL));cout > m;cout > n; // khởi tạo mảng ngẫu nhiên từ to .for(int i=0; i Cổng vào:

*

Tổng các phần tử trong mảng

lời yêu cầu: ma trận đã cho MTkích cỡ tôixP. Tính tổng các phần tử trong một hàng đcột TRONG.

Ý tưởng: duyệt ma trận và cộng các phần tử có tọa độ (hàng, cột) thỏa mãn yêu cầu.

Xem thêm: Câu Hỏi Suy Luận Tạo Ra Phán Quyết – Giải Quyết Phán Quyết Thông Qua Bốn Câu Đố Suy Luận

#include #include // cho srand() và rand()#include // cho time() sử dụng không gian tên std; // định nghĩa số phần tử mảng#define ROW 100#define COL 100 // khai báo prototypevoid nhapMang(int MT

int &m, int &n); void xuatMang(int mt

int m, int n); int tongDong(int mt

int n, int d); int tongCot(int mt

int m, int c);int main(){int mt

; // mảng myArray với MAX phần tửint nRow, nCol; // số phần tử hàng và cột đã sử dụng // nhập xuất mảng tự động nhapMang(mt, nRow, nCol);xuatMang(mt, nRow, nCol); // tổng của hàng d, cột cint d;cout > d; cout > c; cout > m; cout > n; // khởi tạo mảng ngẫu nhiên từ to .for(int i=0; i Cổng vào:

*

Tìm giá trị lớn nhất của mảng hai chiều

lời yêu cầu: Cho một ma trận MTkích cỡ tôixP. Tìm giá trị lớn nhất trong ma trận MT (Nó được gọi là tối đa)

Tham Khảo Thêm:  Ảnh Hoa Chúc Mừng Sinh Nhật Đẹp Độc Đáo, Tổng Hợp Ảnh Hoa Sinh Nhất Đẹp, Độc Đáo Nhất

Ý tưởng:

Giả sử một giá trị tối đa giá trị hiện tại của phần tử đầu tiên MTKiểm tra từng mục còn lại để cập nhật tối đa.

#include #include // cho srand() và rand()#include // cho time() sử dụng không gian tên std; // định nghĩa số phần tử mảng#define ROW 100#define COL 100 // khai báo prototypevoid nhapMang(int MT

int &m, int &n); void xuatMang(int mt

int m, int n);int timMax(int​​​mt

int m, int n);int main(){int mt

; // mảng myArray với MAX phần tửint nRow, nCol; // số phần tử hàng và cột đã sử dụng // nhập xuất mảng tự động nhapMang(mt, nRow, nCol);xuatMang(mt, nRow, nCol); // tìm maxint max = timMax(mt, nRow, nCol); cout > m; cout > n; // khởi tạo mảng ngẫu nhiên từ to .for (int i = 0; i max)max = mt;tối đa trở lại;}Cổng vào:

*

Kết luận

Trong bài học này, bạn đã học các thao tác trên mảng hai chiều trong C++. Còn rất nhiều thao tác khác với mảng 2D trong phạm vi bài học không thể trình bày hết. Hãy tự tìm hiểu và comment bên dưới để chia sẻ cùng mọi người nhé.

Trong bài học tiếp theo, tôi sẽ giới thiệu với các bạn về chuỗi C trong C++.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Vui lòng để lại nhận xét hoặc đề xuất của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Rèn luyện – Thử thách – Không ngại khó khăn“.

Tham Khảo Thêm:  Những Câu Thơ Giận Hờn Trong Tình Yêu ❤️️ Những Giận Hờn Trong Tình Yêu

Bàn luận

Nếu có khó khăn hay thắc mắc về khóa học, vui lòng đặt câu hỏi ở phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc phần Hỏi đáp trên thư viện bdkhtravinh.vn.com để được cộng đồng hỗ trợ.

Related Posts

Home And Home Transport Ankara

Một mô tả tốt về lô hàng nên được thực hiện và lưu giữ. Thành phần; trường hợp, các bộ phận đặc trưng và số lượng được…

Home And Home Transport Ankara

Một mô tả tốt về lô hàng nên được thực hiện và lưu giữ. Thành phần; trường hợp, evDEN eve naKliyat về hành vi và số tiền…

Home And Home Transport Ankara

Phải thực hiện mô tả chi tiết về lô hàng và lưu giữ EVdEN EVE nAkLiYat. Thành phần; trường hợp, các bộ phận đặc trưng và số…

Home And Home Transport Ankara

Một mô tả tốt về lô hàng nên được thực hiện và lưu giữ. Thành phần; trường hợp, các bộ phận đặc trưng và số lượng được…

Home And Home Transport Ankara

Một mô tả tốt về lô hàng nên được thực hiện và lưu giữ. Thành phần; trường hợp, các bộ phận đặc trưng và số lượng được…

Home And Home Transport Ankara

Một mô tả tốt về lô hàng nên được thực hiện và lưu giữ. Thành phần; trường hợp, các bộ phận đặc trưng và số lượng được…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *